FAQ

 

Często zadawane pytania

Jak można zapisać się na kurs.

Prosimy wybrać język i kurs. Kliknąć: Zapisz się. Opłacić kurs. Po dokonaniu płatności przyjdzie mailem login i hasło do platformy. Po zalogowaniu się można rozpocząć naukę.

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikat można pobrać po skończeniu całego kursu oraz po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego.

Co to jest kurs językowy online z harmonogramem?

To kurs językowy online do pracy własnej na platformie, ale ze ściśle ustalonym harmonogramem realizacji poszczególnych lekcji i tematów, które udostępniane są  sukcesywnie w ustalonych ramach czasowych.

Czym się różni kurs językowy online od repetytorium.

Kurs językowy online to kompleksowa nauka słownictwa i gramatyki na danym poziomie zaawansowania, zakończona testem i otrzymaniem certyfikatu z zaznaczonym poziomem zaawansowania. Repetytorium tematyczne to nauka i ćwiczenie słownictwa i zwrotów na poszczególne tematy. 

Czy mogę przetestować kurs przed zakupem?

Każdy kurs ma dostępną lekcję próbną, do której można wejść i przetestować.

Czy kurs online to jest to samo, co konwersacje online?

Nie. Kurs językowy online to kurs e-learningowy do pracy własnej, natomiast konwersacje online to kurs indywidulny na żywo z lektorem w pokoju wirtualnym?

Ile osób bierze udział w konwersacjach online?

Możesz uczyć się indywidualnie lub razem ze swoimi znajomymi w 2-3 osoby.

Jak zapisać się na kurs indwidualny/konwersacje online?

Kliknij w zakładkę Kurs indywidualny/Konwersacje online. Wybierz pakiet z odpowiednią ilością lekcji i opłać. Podaj pasujące terminy (dni, godziny).Następnie otrzymasz mailowo informację o ropoczęciu zajęć.